Nytt journalsystem

SafePoint dokumenthanteringssystem används i vår organisation, en toppmodern lösning för journalföring och dokumentation i enlighet med gällande regelverk för SoL. SafePoint inkluderar funktioner för att systematiskt bedöma våra klienters behov, deras resurser samt den utveckling de upplever under vården. Med hjälp av detta system kan vi effektivt spåra och utvärdera effekten av de tjänster vi […]

Ny medarbetare

Vi välkommna vår nya medarbetare Socionom Rezgar Abbasi som familjehemskonsulent för Örebro samt Västmanland.

Nytt nummer

Nytt fast telefonnummer: 019-22 22 90 Ni är hjärtligt välkomna att kontakta på detta nummer.

Ny medarbetare

Vi välkommnar vår nya medarbetare och familjehemskonsulent Ali Dabboussi till gänget!

Nytt kontor och nya medarbetare

Barn & Omsorg i Sverige AB har sitt säte i Örebro och det är med stor glädje vi kan meddela att vi till sommaren kommer även att etablera oss och öppna ett kontor i Uppsala!?