Engagerad kvinna med placeringserfarenhet, villa (ID 200926)

Om Familjehemmet

Särboende kvinna från Dalby i Lund född -64 utan hemmavarande barn. Kvinnan bor i en villa på 150 kvm fördelat på fem rum och ett kök. Det finns två lediga rum tillgängliga för eventuella placeringar.

Det finns tillgång till skolor, förskolor, vårdcentraler, affärer och allmänna kommunikationer i området.

Kvinnan har gått en femårig farmaceututbildning i Syrien. I Sverige har hon genomgått folkhälsopedagogiska programmet samt tolkutbildning. Hon har även utbildat sig till trafiklärare och har både körkort och bil.

Kvinnan har tidigare placeringserfarenhet av barn som placerats till följd av omsorgsbrist i hemmet och av barn som blivit utsatta för hedersrelaterad problematik.

Hon är även utredd i nämnd och har genomgått familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i”.

Hon talar både persiska och arabiska samt svenska och har sitt ursprung i Irak.

Det finns inga djur i hemmet.

IVO tillstånd

Barn & Omsorg har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård.

Kontakt

För frågor om familjehemsplacering, kontakta oss på 019-22 22 90 eller skicka en placeringsförfrågan via formulär.

Vår familjehemsverksamhet innefattar

Medarbetare

Vår personalgrupp vill göra skillnad för varje barn.

Våra konsulenter är en blandning av nyutbildade socionomer med färsk kunskap och socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Vi har även tillgång till egen psykolog för att möta de barn och ungdomar som har behov av en utredning.

För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver får de handledning av familjehemskonsulenten. Konsulenterna är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Kontakt för placering

Du kan även använda vårt formulär
för att skicka en placeringsförfrågan direkt.

Kommun & Län

Tidigare Placeringserfarenhet

Hemmavarande barn

Husdjur

Se andra Familjehem