Kompetent ensamstående man (ID 201755)

Om Familjehemmet

Ensamstående man med nära relation till sin familj i närheten. Mannen bor i Ursvik i en trea med tillgång till skolor och idrottsanläggningar. Han är utbildad socionom och arbetar som social sekreterare inom ungdomsenheten i Järva.

Mannen har erfarenhet av att arbeta med olika målgrupper och har ingen tidigare placeringserfarenhet.

Mannen har god samarbetsförmåga och är anpassningsbar efter de placerades behov. Han värdesätter kontinuitet och tydlighet i hemmets regler och rutiner. Han beskriver sig själv som tålmodig och ansvarsfull. Mannen har en aktiv fritid och en god ekonomi utan anmärkningar. Han har ingen anmärkning på fysisk eller psykisk hälsa, alkoholvanor, droger eller våld.

Han är intresserad av att vara familjehem för pojkar i åldrarna 14-17 med erfarenheter av kriminalitet och våld i hemmet.

Mannen talar svenska, engelska samt tigrinja och har inga djur hemma.

IVO tillstånd

Barn & Omsorg har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård.

Kontakt

För frågor om familjehemsplacering, kontakta oss på 019-22 22 90 eller skicka en placeringsförfrågan via formulär.

Vår familjehemsverksamhet innefattar

Medarbetare

Vår personalgrupp vill göra skillnad för varje barn.

Våra konsulenter är en blandning av nyutbildade socionomer med färsk kunskap och socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Vi har även tillgång till egen psykolog för att möta de barn och ungdomar som har behov av en utredning.

För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver får de handledning av familjehemskonsulenten. Konsulenterna är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Kontakt för placering

Du kan även använda vårt formulär
för att skicka en placeringsförfrågan direkt.

Kommun & Län

Tidigare Placeringserfarenhet

Hemmavarande barn

Husdjur

Se andra Familjehem