Par boende ganska centralt i Örebro (ID 201405)

Om Familjehemmet

Par med en hemmavarande dotter bosatta i en stor villa på 7 rok på ca 230 kvm. Villan är belägen ganska centralt.

Kvinnan har mångårig erfarenhet som undersköterska och arbetar som tolk. Han arbetar också som tolk och har tidigare arbetat som slöjdlärare. Deras hemmavarande dotter arbetar på ett HVB-hem med barn som har varierande diagnoser som behandlingspedagog och är utbildad beteendevetare. Hon är dessutom involverad i uppdragen och hjälper sina föräldrar.

Familjen har tidigare placeringserfarenhet och har erfarenhet av drogproblematik, psykiska störningar samt omsorgsbrist.

Familjen har inga husdjur.

Hon talar förutom svenska även kurdiska och persiska. Han talar svenska, kurdiska, azeri samt norska.

IVO tillstånd

Barn & Omsorg har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård.

Kontakt

För frågor om familjehemsplacering, kontakta oss på 019-22 22 90 eller skicka en placeringsförfrågan via formulär.

Vår familjehemsverksamhet innefattar

Medarbetare

Vår personalgrupp vill göra skillnad för varje barn.

Våra konsulenter är en blandning av nyutbildade socionomer med färsk kunskap och socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Vi har även tillgång till egen psykolog för att möta de barn och ungdomar som har behov av en utredning.

För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver får de handledning av familjehemskonsulenten. Konsulenterna är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Kontakt för placering

Du kan även använda vårt formulär
för att skicka en placeringsförfrågan direkt.

Kommun & Län

Tidigare Placeringserfarenhet

Hemmavarande barn

Husdjur

Se andra Familjehem