Om oss

Våra webbplatser är: https://barnochomsorg.se och https://barnochomsorgab.se

Barn och Omsorg i Sverige AB har många års erfarenhet av att ta ett aktivt samhällsansvar genom att placera barn och ungdomar i trygga och kärleksfulla familjehem där barnen får uppmärksamhet, känner tillhörighet och får vägledning. Vi ansvarar för rekrytering och utredning av de familjer som är intresserade av uppdraget att vara jour- och familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. 

På denna sida kan du läsa om vår integritetspolicy, hur vi använder cookies och hur vi behandlar personuppgifter. Barn och Omsorg i Sverige AB respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Vi förklarar också hur du kan komma i kontakt med oss. Denna integritetspolicy omfattar de personuppgifter som samlas in via hemsidan eller genom kommunikationskanaler som anges på hemsidan. Denna integritetspolicy omfattar inte hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet eller i samband med rekrytering.

Sidans innehåll:

 • Cookies
  • Vad är cookies?
  • Varför använder Barnochomsorg.se cookies?
  • Vilka typer av cookies använder Barnochomsorg.se?
  • Ändra dina inställningar för cookies
 • Behandling av Personuppgifter
  • Dina rättigheter
  • Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?
  • Så skyddar vi dina personuppgifter
 • Ändringar & Tvist
 • Kontakta oss

Cookies

Vad är cookies?

På vår webbsida används cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator, mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, känna igen dig när du besöker webbplatsen och se statistik över hur mycket en webbplats används.

Cookies innehåller ingen personinformation men i en cookie är det möjligt att se en användares surfande. Om du väljer att inte acceptera cookies så notera att vissa funktioner på vår webbplats möjligtvis inte längre fungerar såsom avsett.

Varför använder Barnochomsorg.se cookies?

Vi använder cookies för att underlätta och förbättra ditt besök på vår webbplats samt förstå hur webbplatsen används. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och vill därmed veta hur många som besöker vår webbplats och vad våra besökare är intresserade av så att vi kan tillhandahålla innehåll som är relevant och intressant.

Vilka typer av cookies använder Barnochomsorg.se?

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på webbplatsen och försvinner därefter.

Barnochomsorg.se använder både sessionscookies och bestående cookies. Sessionscookies sparas bara under besöket och tas bort när du stänger din webbläsare. Bestående cookies lagras på din enhet under en längre tid eller tills du själv tar bort dem. Vi har kategoriserat in cookies i följande kategorier:

 • Nödvändiga cookies: används för att funktioner på webbplatsen ska fungera. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig för den här typen av cookies men det kan leda till att delar av webbplatsen inte fungerar som avsetts.
 • Cookies för statistik och bättre användarupplevelse: används för att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra webbplatsens prestanda. Dessa cookies informerar oss om vilka sidor som är populära och vi kan se hur besökare förflyttar sig på webbplatsen. De hjälper oss också att förstå var våra användare kommer från. Om denna typ av cookies nekas kommer inga användarspecifika uppgifter relaterade till webbplatsens prestanda att lagras.
 • Annonscookies: används för annonsering och marknadsföring. Dessa cookies används för att förstå dina intressen som besökare för att erbjuda en mer relevant och personligt anpassad upplevelse. Detta innebär att du kan se annonser på webbplatser som tillhör tredjepart baserat på vad du visar intresse för på vår webbplats. Dessa cookies innehåller inga direkta personuppgifter men de kan identifiera din webbläsare och enhet.

Ändra dina inställningar för cookies

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies men tänk då på att din användarupplevelse på webbplatsen kan påverkas negativt. Du ändrar inställningarna i din webbläsare och där kan du även välja att manuellt radera cookies i efterhand men tänk då på att eventuella personliga inställningar försvinner.

Du kan också använda din webbläsares privata läge (”inkognito”) vilket gör att eventuella cookies raderas när webbläsaren stängs.

Läs mer i hjälpsidorna för din webbläsare.

Behandling av Personuppgifter

Dina rättigheter

Barn och Omsorg i Sverige AB är skyldiga att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga i relation till det ändamål för vilket de behandlas. Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar samt motta information om behandlingen. Du har också rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig ifall ärendet har avslutats och det inte finns något lagligt skäl för oss att behålla uppgifterna, exempelvis till stöd av bokförings-och skattelagen. För kontaktformulärsmeddelanden som inte är kopplade till något ärende raderas de vid första tillfälle.

Om du har frågor eller synpunkter rörande vår behandling av personuppgifter eller om du önskar få information om hur du kan utöva de rättigheter som beskrivs, vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ner på denna sida).

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

På vår hemsida har du möjlighet att anmäla intresse för att bli familjehem och du får då ange personuppgifter såsom ditt namn, telefonnummer, e-postadress och adress. Vår behandling av de personuppgifter du anger i samband med en intresseanmälan baserar sig på ditt samtycke.

Du som är handläggare har möjlighet att kontakta oss angående placeringar på våra boenden eller med andra frågor. Du kan kontakta oss via e-post, telefon eller formulär på vår hemsida. Vi kommer att behandla de kontaktuppgifter du anger och ditt meddelande i syfte att kontakta dig och hantera din förfrågan. Vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på vårt berättigade intresse av att kunna hantera inkommande kommunikation och förfrågningar.

Vi spelar inte in telefonsamtal. Om du kontaktar oss via telefon tar vi vid behov temporära minnesanteckningar för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. Dessa förstör vi på ett säkert sätt när vi hanterat din förfrågan. Vår behandling av personuppgifter du anger under telefonsamtalet behandlar vi baserar vi på vårt berättigade intresse att kunna hantera inkommande samtal.

Vi kan också komma att behandla uppgifter från företag eller organisationer som Barn och Omsorg i Sverige AB har affärsmässig kontakt med såsom; kontaktpersoner, leverantörer, samarbetspartner eller uppdragsgivare. Detta gäller potentiella, pågående och avslutade kontakter som lagras i affärsrelaterade avtal eller faktureringsunderlag.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av leverantörer för att kunna bedriva vår hemsida och verksamhet i övrigt. Vi använder oss bland annat av leverantörer för vår hemsida och e-post. Dessa leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter å våra vägnar i enlighet med våra instruktioner och är därmed våra personuppgiftsbiträden. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa din integritet.

Vi lagrar och behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vår hemsida använder https.

Ändringar & Tvist

Barn och Omsorg i Sverige AB förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt besöka denna sida för att ta del av dessa allmänna villkor och granska den senaste versionen. 

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag skall tillämpas.

Barn och Omsorg i Sverige AB är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. 

Publiceringsdatum:  2023-01-03
Uppdaterad: 2023-01-03

Kontakta oss

Barn och Omsorg i Sverige AB är personuppgiftsansvarig och förvaltar användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning.

För frågor om hur vi lagrar och hanterar personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@barnochomsorgab.se

Barn och Omsorg i Sverige AB
Organisationsnummer: 559040-6442
Markgatan 11
703 55 Örebro