Ny medarebetare

Välkommen till vårt team, Ramyar Masifi!

Vi är glada över att välkomna Ramyar till vår för på Barn & Omsorg i Sverige AB. Med en mångsidig bakgrund och gedigen erfarenhet, samt starka kompetenser inom säkerhet, service och ledarskap, är Ramyar en värdefull tillgång för vårt team.

I sin roll som Familjehemskonsulent på Barn & Omsorg i Sverige AB har Ramyar ansvarat för att rekrytera, utvärdera och stödja familjehem för barn och ungdomar som behöver en trygg och stabil miljö. Han har visat på en hög känsla för säkerhet och strukturerad arbetsmoral i sitt arbete, vilket är av avgörande betydelse för att säkerställa barnens välbefinnande och familjehemmets stöd.

Ramyar har även erfarenhet från att hantera utmanande situationer med lugn och stabilitet, vilket är en ovärderlig egenskap i arbetet med att stödja och handleda familjehem genom olika utmaningar. Hans förmåga att samarbeta med kollegor och ta initiativ, kombinerat med hans flexibilitet gällande arbetstider, gör honom till en pålitlig och anpassningsbar medarbetare.

Tidigare erfarenheter från Migrationsverket, där Ramyar arbetade som Förvarshandledare ger honom en unik förståelse för människor och deras behov och att kunna bemöta och hantera olika situationer med empati och professionalism.

Ramyar har även erfarenhet från att arbeta med ungdomar i olika sammanhang. Denna erfarenhet av att arbeta med unga människor och främja delaktighet och gemenskap är av stor betydelse i arbetet med familjehem.

Med en kandidatexamen i Psykologi från Södertörns Högskola har Ramyar en stark akademisk bakgrund som kompletterar hans praktiska erfarenheter och ger honom en djupare förståelse för människors beteende och behov.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Ramyar för att fortsätta skapa trygga och stödjande hem för barn och ungdomar i behov av familjeomsorg. Hans passion för service och engagemang för att främja barns välbefinnande kommer att bidra till vårt gemensamma mål att skapa en positiv och meningsfull miljö för dem som behöver det mest.