handavtryck i olika färger som barn gjort med sina händer

Placeringsservice med barnets bästa i centrum

Vi vill göra skillnad – varje dag

Alla barn har rätt till de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling i sitt liv. 
Barn & Omsorg har som mål att placera barn/ungdomar i kompetenta, erfarna och utredda familjehem som är trygga och kärleksfulla där barnens bästa är i fokus. Vi arbetar med vård och genomförandeplaner individuellt anpassade till klientens behov och utifrån uppdragets beskrivning. Tillsammans kan vi bidra till en tryggare framtid för barn och ungdomar.

Vi har tillstånd från IVO för vår verksamhet!

Omtanke. Samhällsansvar. Kompetens.

Omtanke.

Bland våra prioriteringar är att det finns ett tydligt SYFTE med varje insats och att barnets bästa sätts i fokus för samtliga inblandade. Detta uppnår vi med hjälp av erfarna, kompetenta och utredda familjehem som med vårt stöd ska kunna nå syftet med insatsen. Vi arbetar som ett team och stödjer varandra att bemöta varje individ med respekt.

Samhällsansvar.

Barn och Omsorg i Sverige tar ett aktiv samhällsansvar genom att placera barn och ungdomar i trygga och kärleksfulla familjehem där barnen får uppmärksamhet, känner tillhörighet och får vägledning. I våra familjehem får barn vara barn och växa upp i en trygg och meningsfull vardag som leder till integration och en förutsättning för att bli delaktig i samhället.

Kompetens.

Våra konsulenter är socionomer med flera års aktivt arbete inom socialt förändringsarbete och med erfarenheter av handläggning och utredning av missbruk, barn och unga, LSS, LVU, LVM, utredningsplaceringar, kriminalvård, psykiatri, godman, kontaktperson.

Trygga och stabila Familjehem

Familjehem handlar om att öppna dörrarna till sitt hem, sin familj och sin vardag till barn eller ungdomar som behöver trygghet och gemenskap. Alla barn och ungdomar har rätt till att växa upp i trygghet och gemenskap med familj som ger kärlek men även vägledning, stöd, förutsägbarhet och struktur.

Barn & Omsorg har kunskap och erfarenheter som ligger till grund för vår familjehemsvård där både familjer och barn/ungdomar får sina behov tillgodosedda. Vår strategi är att endast placera barn och ungdomar i städer inom verksamhetens räckhåll och där vi med vårt omfattande kontaktnätverk enkelt kan finns på plats och vara tillgängliga för våra familjer.

Bland våra starkaste sidor är språk och kultur. I vår personalgrupp behärskar vi följande språk, svenska, dari, persiska, pashto, hindi, urdu, holländska och engelska. I teamet finns även utbildade tolkar som talar arabiska.

Vi har ca 120 utredda och kompetenta familjehem runt om i bl.a Örebro, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland, Dalarna, Värmland, Västerbotten, Jämtland samt Skåne redo ta emot placeringar omgående.

För oss står barn och ungdomars
behov alltid i centrum.

Några av våra Uppdragsgivare

Stöd till Jour- och Familjehem

Vi ansvarar för rekrytering och utredning av de familjer som är intresserade av uppdraget att vara jour- och familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Som jour- och familjehem via Barn & Omsorg har man en konsulent som man kan vända sig till för stöd och hjälp. Vi ger stöd och handledning till våra familjer minst var tredje vecka och varannan vecka vid förstärkt familjehem samt minst en gång/vecka vid extra förstärkt familjehemsvård. Vi finns även tillgängliga för våra familjer per telefon dygnet runt årets alla dagar.

Våra konsulenter är socionomer som har under flera år varit aktiva inom socialt förändringsarbete och i teamet finns erfarenheter av handläggning och utredning av missbruk, barn och unga, LSS, LVU, LVM, utredningsplaceringar, kriminalvård, psykiatri, godman, kontaktperson samt egen erfarenhet av jour/familjehem och kontaktfamilj.

Jour- och Familjehem hos Barn & Omsorg

Bli Jourhem / Familjehem

Familjehem handlar om att öppna dörrarna till sitt hem och sin vardag till barn eller ungdomar som behöver trygghet och gemenskap. Alla har rätt till att växa upp i trygghet och gemenskap med familj som ger kärlek men även vägledning, stöd, förutsägbarhet och struktur.

Skicka in din Ansökan

För Handläggare

Barn & Omsorg hjälper dig med din placeringsförfrågan. Vi tar emot förfrågningar gällande jourplacering dygnets alla timmar årets alla dagar och kan lösa de allra flesta placeringsförfrågningar gällande familjehem oavsett om det är ett barn eller en ungdom som förfrågan gäller.

Gör en Placeringsförfrågan

”Vi är glada att vi tog steget!”

Vi blev familjehem åt två ungdomar och det har varit en väldigt givande upplevelse. Det var viktigt för Barn & Omsorg att matchningen stämde men det allra viktigaste var att vi som tar emot är trygga i oss själva och har tid och engagemang för en ny familjemedlem.

Jag tror inte vi skulle hoppat på det här med familjehem om vi inte kunnat ha tät kontakt och få stöttning från en konsulent.
Vi har kunnat ringa vår konsulent när som helst och hon har också kommit hem på besök regelbundet.

Nyheter

Läs våra senaste artiklar om vad som här händer hos oss på Barn & Omsorg.

Ny Medarbetare

Vi välkomnar vår nya kollega och samordnare Bilal till härliga gänget i Uppsala

Läs Mer

Ny Föreståndare

Vi är glada över att välkomna Bawar Ahmed till vårt team på Barn & Omsorg i Sverige AB. Bawar är...

Läs Mer