Vi hjälper dig hitta lediga platser bland våra familjehem! 

Barn & Omsorg har kontakt med familjehem från olika bakgrund och familjehemsplaceringar för de flesta situationer. Det ger oss goda förutsättningar att göra en bra matchning inför en familjehemsplacering. Bland våra starkaste sidor är språk och kultur. I vår personalgrupp behärskar vi svenska, dari, persiska, pashto, hindi, urdu, holländska och engelska. I teamet finns även utbildade tolkar som talar arabiska.

Vissa familjehemsplaceringar görs centralt i storstäder, andra i hus på landet. Vissa familjer består av par, andra av ensamstående. Vi kan även koppla in extra stöd i en placering såsom psykologiutredning.

För placeringsförfrågningar kan ni kontakta oss genom att ringa till 019-22 22 90, maila eller genom att fylla i en placeringsförfrågan i formuläret nedan. Samtliga kontakter under en placering med socialtjänsten, familjehemmet och barnet/ungdomen journalförs av oss i vårt journalsystem

Jourhemsplaceringar

Barn & Omsorg tar emot förfrågningar gällande jourplacering dygnets alla timmar årets alla dagar. Det kan gälla barn eller ungdomar som är i behov av en jourplacering i familj. Utifrån barnet/ungdomens behov och era krav och önskemål gör vi en säker och professionell matchning. Konsulenter som arbetar med matchningar är socionomer med lång erfarenhet av arbetet som jour- och familjehemskonsulent. Vi återkommer så snart som möjligt med förslag på jourhem enligt behov och specifikation. 

Vi värnar om individens trygghet och söker skapa stabilitet i miljön. I de fall allt fungerar väl i jourhemmet kan det bli aktuellt för att jourplaceringen övergår i familjehemsplacering. 

I de fall ett barn/ungdom av något skäl inte kan stanna i jourhemmet så ordnar vi med ett alternativt jourhem.

Psykologiutredning

Barn & Omsorg har tillgång till egen psykolog och erbjuder utredningar av barn och ungdomar. Vi gör heltäckande utredningar, där målet är att kartlägga individens eventuella diagnoser och funktionsnedsättningar. Allt för ge rätt stöd och goda förutsättningar i livet. Exempel på insatser kan vara basutredningar eller NPF-utredning.

Utredningarna genomförs av legitimerad psykolog med lång och gedigen erfarenhet av utredningsarbete av barn och ungdomar med olika typer av problematik. I utredningsarbetet läggs stor vikt vid delaktighet och kommunikation med klient, familj och uppdragsgivare. 

Kontakta oss för mer information, och nämn i placeringsförfrågan att ni är intresserade av eller i behov av psykolog i samband med placeringen.

Skicka en placeringsförfrågan

Första steget till en familjehemsplacering är att du som handläggare eller socialsekreterare tar kontakt med oss. Redan här kan vi presentera olika alternativ utifrån behov.

Fyll i och skicka in formuläret nedan så återkommer vi snarast möjligt. 

*” anger obligatoriska fält

Omfattar placeringen även beställning av psykolog/NPF-utredning?*

Om ärendet

Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 18.
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Kontaktuppgifter

Svar på förfrågan kommer skickas hit.

Behandling av Personuppgifter

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Sök bland våra Familjehem

Barn & Omsorg arbetar med erfarna och kompetenta jour- och familjehem runt om Sverige, bl.a. i Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Västerbotten, Östergötland, Dalarna, Södermanland och Värmland samt filialer i Skåne och Västra Götaland. Vi väljer familjehem med stor omsorg som vi utrett grundligt och noggrant.