Vi hjälper dig hitta lediga platser bland våra familjehem! 

Barn & Omsorg har en bred familjehemsbank med jour/familjehem från olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Detta ger oss goda förutsättningar att göra en bra matchning inför en placering. Bland våra starkaste sidor är personalens kompetens och erfarenheter, våra konsulenter är socionomer, beteendevetare, socialpedagog samt kriminolog som har under flera år varit aktiva inom socialt förändringsarbete och i teamet finns erfarenheter av handläggning och utredning av missbruk, barn och unga, LSS, LVU, LVM, utredningsplaceringar, kriminalvård, psykiatri, godman, kontaktperson samt egen erfarenhet av jour/familjehem och kontaktfamilj. De har bred och lång erfarenhet i att handleda och utreda familjehem och placeringar. Vi satsar ständigt på kompentensutvecklingen hos våra anställda

språk och kultur. I vår personalgrupp behärskar vi svenska, dari, persiska, pashto, hindi, urdu, holländska och engelska. I teamet finns även utbildade tolkar som talar arabiska.

För placeringsförfrågningar kan ni kontakta oss genom att ringa till 019-22 22 90, maila eller genom att fylla i en placeringsförfrågan i formuläret nedan

Jourhemsplaceringar

Barn & Omsorg tar emot förfrågningar gällande jourplacering dygnets alla timmar årets alla dagar. Det kan gälla barn eller ungdomar som är i behov av en jourplacering i familj. Utifrån barnet/ungdomens behov och era krav och önskemål gör vi en riskbedömning och matchning. Konsulenter som arbetar med matchningar är socionomer med lång erfarenhet av arbetet som jour- och familjehemskonsulenter. Vi återkommer så snart som möjligt med förslag på jourhem enligt behov och specifikation. 

Vi värnar om individens trygghet och söker skapa stabilitet i miljön. I de fall allt fungerar väl i jourhemmet kan det bli aktuellt för att jourplaceringen övergår i familjehemsplacering. 

Skicka en placeringsförfrågan

Första steget till en familjehemsplacering är att du som handläggare eller socialsekreterare tar kontakt med oss. Redan här kan vi presentera olika alternativ utifrån behov.

Fyll i och skicka in formuläret nedan så återkommer vi snarast möjligt. 

*” anger obligatoriska fält

Omfattar placeringen även beställning av psykolog/NPF-utredning?*

Om ärendet

Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 18.
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Kontaktuppgifter

Svar på förfrågan kommer skickas hit.

Behandling av Personuppgifter

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Sök bland våra Familjehem

Barn & Omsorg arbetar med erfarna och kompetenta jour- och familjehem runt om Sverige, bl.a. i Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Västerbotten, Östergötland, Dalarna, Södermanland och Värmland samt filialer i Skåne och Västra Götaland. Vi väljer familjehem med stor omsorg som vi utrett grundligt och noggrant.