Många barn är i behov av familjehem. Alla barn har rätt till de en trygg tillvaro med de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling i sitt liv. Vi på Barn & Omsorg i Sverige arbetar med att skapa dessa trygga och stabila jour- och familjehem, och idag har vi en omfattande verksamhet som täcker in stora delar av Sverige. Vi ger kontinuerligt stöd och handledning till våra familjehem genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga. Vår personal och konsulenter utgår från beprövad praxis och evidensbaserade metoder. Vårt övergripande perspektiv är systemteoretiskt med betoning på relationer och sammanhang. Det är viktigt att förstå den placerade utifrån sin bakgrund och historia inklusive de sammanhang de är en del av och kommer ifrån. Något som i sin tur ska integreras i det nya för att på bästa sätt finna vägar framåt. 

Vill du vara med och göra skillnad? Skicka in din ansökan!

Vad är skillnaden på Familjehem och Jourhem?

Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar som behöver bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Det finns olika typer av familjehem, beroende på vad individen har för behov. 

Jourhem kallas de familjehem som tar emot barn och unga som är placerade under en kortare tid. Ett jourhem tar emot akuta placeringar och oftast med kort varsel, medan saker reds ut i deras familjer eller i väntan eventulla utredningar eller på en plats att bo. Längden av placeringen kan vara all från något dygn till flera månader. Våra jourhem är noggrant utvalda och utredda för att vi i akuta situationer ska kunna ha beredskap att matcha de förfrågningar som inkommer att ta emot barn och ungdomar under årets alla dagar.

Hur är det att vara Familjehem?

Ett familjehem öppnar dörrarna till sitt hem, sin familj och sin vardag till barn eller ungdomar som behöver trygghet och gemenskap. Alla barn och ungdomar har rätt till att växa upp i trygghet och gemenskap med familj som ger kärlek men även vägledning, stöd, förutsägbarhet och struktur.

Alla familjehem har en kontaktperson (som vi kallar familjehemskonsulenter) som de lär känna och som hjälper familjehemmen med handledning och stöd. Som familjehem får man  regelbundet handledning av konsulenten vid pågående placering och de finns tillgängliga dygnets alla timmar genom bemanning med jour på kvällar, helger och storhelger. Vår erfarenhet visar att detta är lärorikt och ger en god trygghet till våra familjehem.  

Som familjehem får man ett arvode för att man åtar sig uppdraget som familjehem. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande. Det berättigar inte till tjänstepension. Det utgår även en omkostnadsersättning för att täcka barnets omkostnader. 

Du ingår i ett Team

Som Familjehem hos Barn & Omsorg ingår du i ett Team som består av familjehemmet samt familjehemskonsulenten. Konsulenten gör täta hembesök för att ge råd, stöd och handledning. Konsulenten finns tillgänglig per telefon dygnet runt, alla dagar under året. Konsulenten har den samordnande funktionen för alla insatser kring barnet/ungdomen och har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare och biologiska föräldrar. 

Vi har även tillgång till en psykolog som erbjuder stöd vid behov. Familjehemmet ges därmed möjlighet att fokusera på omsorgen om den placerade.

Vad krävs för att bli Familjehem?

Att vara familjehem kan innebär en utmaning då alla i hushållet påverkas av att en ny individ flyttar in och blir en del av familjen. Detta förutsätter en tydlig ambition att lyckas som måste delas av samtliga medlemmar i familjen samt att det är viktigt att familjen har en samsyn om vad uppdraget omfattar och innebär. 

Barn & Omsorg välkomnar alla typer av familjer och bakgrunder, även en ensamstående person kan vara jour- och familjehem.

Dessa är våra grundkriterier

 • Stabil livssituation

 • Stabil ekonomi

 • 25 år eller äldre

 • God fysik och psykisk hälsa

 • Behärskar det svenska språket

 • Tid, engagemang och känslomässigt utrymme

 • Ett ledigt rum hemma. (Observera att gemensamma utrymmen inte räknas som sovrum)

 • Boendet är stadigvarande, dvs. ni hyr inte i andra hand, är inneboende eller liknande

 • Boendet är fullt möblerat och ombonat

 • Egna hemmavarande barn ska vara äldre än tre år

 • Förekommer inte i Polisens brott- och misstankeregister, Försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, Kronofogdens register och sociala registret de senaste fem åren

 • Har tid för möten med socialtjänst och oss familjehemskonsulenter

Hur blir man Familjehem?

Är man intresserad av att bli familjehem gör man en intresseanmälan och går sedan igenom en utredningsprocess där utredaren hela tiden bedömer lämplighet för att gå vidare i utredningsprocessen. Som tilltänkt familjehem får man under processen svara på frågor om sin familj och bakgrund via frågeformulär, telefon och hembesök. 

Både vi och du kan när om helst under utredningen välja att avsluta den. Du kan även tacka nej till att bli familjehem även efter utredningen påbörjats om du tycker att det inte känns rätt eller vill vänta.

Steg för steg

1. Samtal och hembesök

Efter att du anmält intresse för att bli familjehem börjar vi på Barn & Omsorg med ett telefonsamtal där du får berätta mer om dig och din familj samt får möjlighet att ställa frågor.

2. Utredning

Alla potentiella familjehem behöver utredas för att kunna godkännas som lämpliga. Vår utredningsprocess bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-FAM samt vår egen bedömnings- och utredningsmanual. En utredning kan ta ett par månader.

3. Genomgång av bedömningen

När samtliga moment i utredningen är avklarade så går vi igenom vår bedömning.

4. Utbildning och stöd

Efter att någon blir godkänd som familjehem finns vi på Barn & Omsorg med som stöd, handledning och utbildning under hela placeringen. Vi har också jour dygnet runt för att du ska känna dig trygg med att vi hela tiden finns till hands om du behöver hjälp eller om det dyker upp frågor.

5. Inflytt

Processen att matcha barn och unga med så rätt familjehem som möjligt är mycket viktig. Ibland kan en förfrågan som passar din familj komma bara några dagar efter att du blivit godkänt, och ibland kan förfrågan dröja. Rätt matchingen kan bland annat handla om ålder, allergier och geografi.

Ansök idag!

Anmäl intresse för att bli familjehem genom att fylla i och skicka in formuläret nedan, eller ringa oss på 0702309739. Det finns ingen garanti att man blir godkänd. Blir man inte det, innebär det inte att man är dålig utan analysen tittar på specifika mönster för att bedöma risker för att behöva bryta ett omhändertagande. Vår utgångspunkt är alltid att skapa en så stabil och långsiktig lösning för barnet som möjligt. Har du ytterligare frågor eller funderingar? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Hittar du inte svaret på din fråga i listan kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.