Nytt journalsystem

SafePoint dokumenthanteringssystem används i vår organisation, en toppmodern lösning för journalföring och dokumentation i enlighet med gällande regelverk för SoL. SafePoint inkluderar funktioner för att systematiskt bedöma våra klienters behov, deras resurser samt den utveckling de upplever under vården. Med hjälp av detta system kan vi effektivt spåra och utvärdera effekten av de tjänster vi tillhandahåller, vilket är fundamentalt för vår strävan efter ständiga förbättringar i vår service.

Läs mer på https://barnochomsorg.se/journalsystem/