Engagerad man med placeringserfarenhet (ID 201461)

Om Familjehemmet

Ett par i 30 års åldern bosatta i Brandbergen, Stockholm tillsammans med en 14-årig placerad pojke med en ADHD-diagnos. Paret är gifta men har bott särbo under en längre tid och planerar inför att flytta ihop permanent. Hustrun har haft eget boende i Handen, vilket hon kommer att hyra ut i andra hand efter att ha flyttat in permanent till maken. I dagsläget bor makan mestadels hos maken och 14-åringen.

Bostaden är en stor och rymlig lägenhet på 103 kvm bestående av 4 rum, kök och två toaletter/badrum. Familjen har två möblerade sovrum med fönster, tillgängliga för eventuella placeringar, varav det ena används av den placerad pojken.

Skola, sysselsättning och kommunikationer finns i området. Det finns åtta förskolor i närheten av bostaden samt flera låg-, mellan-, och högstadieskolor. Gymnasieskola ligger också i närheten. Dessutom finns det badplats, bibliotek, fritidsgård och fotbollsplaner tillgängliga.

Mannen har erfarenheter från många olika yrken som exempelvis personligassistent, jourhem, lagerarbetare. Han arbetar 50–70 procent som stationsvärd och hustrun studerar och har tagit ett uppdrag som lärare till barn på fritiden.

Mannen har tidigare placeringserfarenhet, bland annat två ensamkommande barn, och har erfarenhet av autism, ADHD, självskadebeteende, utåtagerande beteende samt missbruksproblematik.

Mannen är även med i styrelsen och deltar i en ideell förening i Brandbergen som arrangerar aktiviteter för ungdomar i området som bl.a. bad, gym och utflykter. Han har även intresse för videospel och läsning. Mannen har gått familjehemsutbildning ”Ett hem att växa i” och talar svenska, engelska och arabiska (algerisk dialekt) och har sitt ursprung i Algeriet.

Familjen har inga djur i hemmet.

Makan har ingen specifik erfarenhet av att vara jourhem, men har under det gångna året som särbo till mannen fått viss erfarenhet och insyn i vad det innebär och har lyckats skapa en god relation till den placerade pojken.

IVO tillstånd

Barn & Omsorg har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård.

Kontakt

För frågor om familjehemsplacering, kontakta oss på 019-22 22 90 eller skicka en placeringsförfrågan via formulär.

Vår familjehemsverksamhet innefattar

Medarbetare

Vår personalgrupp vill göra skillnad för varje barn.

Våra konsulenter är en blandning av nyutbildade socionomer med färsk kunskap och socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Vi har även tillgång till egen psykolog för att möta de barn och ungdomar som har behov av en utredning.

För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver får de handledning av familjehemskonsulenten. Konsulenterna är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Kontakt för placering

Du kan även använda vårt formulär
för att skicka en placeringsförfrågan direkt.

Kommun & Län

Tidigare Placeringserfarenhet

Hemmavarande barn

Husdjur

Se andra Familjehem