Par i Järfälla med lång erfarenhet (ID 201410)

Om Familjehemmet

Par utan hemmavarande barn bosatta i Järfälla i en bostadsrätt med fyra rok. Lägenheten är fördelad på 76 kvm med två möblerade rum som finns lediga för en eventuell placering eller ett syskonpar.

Bägge har studerat ekonomi på eftergymnasial nivå i hemlandet och mannen har arbetat i Sverige på ett boende för ensamkommande, bibliotek samt en livsmedelsbutik. Kvinnan har arbetat som tolk och är även utbildad SFI-lärare. Hon har också studerat pedagogik och arbetat som lärare på flera grundskolor.

Kvinnan söker idag arbete som lärare och mannen har tänkt sig att vara hemma på heltid som familjehem till en början.

Familjen har erfarenhet av att vara familjehem i många år. De har även gått utbildningen ”Ett hem att växa i” samt utbildning inom TMO. De har även gått en ledarutbildning i föräldrautbildning.

Familjen har haft barn placerade med varierande diagnoser, ADHD, ADD, autism, språkstörning, utåtagerande beteende, självskadebeteende, hedersrelaterad problematik och varierande bakgrund.

Familjen talar svenska samt arabiska och har inga djur i hemmet.

IVO tillstånd

Barn & Omsorg har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård.

Kontakt

För frågor om familjehemsplacering, kontakta oss på 019-22 22 90 eller skicka en placeringsförfrågan via formulär.

Vår familjehemsverksamhet innefattar

Medarbetare

Vår personalgrupp vill göra skillnad för varje barn.

Våra konsulenter är en blandning av nyutbildade socionomer med färsk kunskap och socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Vi har även tillgång till egen psykolog för att möta de barn och ungdomar som har behov av en utredning.

För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver får de handledning av familjehemskonsulenten. Konsulenterna är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Kontakt för placering

Du kan även använda vårt formulär
för att skicka en placeringsförfrågan direkt.

Kommun & Län

Tidigare Placeringserfarenhet

Hemmavarande barn

Husdjur

Se andra Familjehem