Ensamstående man, bred erfarenhet inom SIS/HVB (ID 200940)

Om Familjehemmet

Ensamstående man född -84 bosatt i en hyresrätt på 45 kvm fördelat på två rum och kök i Västerås. Området beskrivs som ett bra område, finns ett rum som är ledig för eventuella placeringar. Jobbar idag som behandlingsassistent på ett HVB boende, han har lång erfarenhet av att arbeta med människor, framförallt barn och ungdomar. Han har de senaste åren arbetat på flera olika boenden såsom SIS samt HVB-hem med olika program/inriktningar. Det handlar om barn och unga med olika diagnoser, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet, aggressivt och utåtagerande beteende etc.

Familjehemmet har tidigare placeringserfarenhet av skyddsplacering, eget beteende i form av kriminalitet och drogförsäljning samt sexuellt utåtagerande beteende.

Mannen talar svenska, arabiska och engelska.

Han har inga husdjur.

IVO tillstånd

Barn & Omsorg har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård.

Kontakt

För frågor om familjehemsplacering, kontakta oss på 019-22 22 90 eller skicka en placeringsförfrågan via formulär.

Vår familjehemsverksamhet innefattar

Medarbetare

Vår personalgrupp vill göra skillnad för varje barn.

Våra konsulenter är en blandning av nyutbildade socionomer med färsk kunskap och socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Vi har även tillgång till egen psykolog för att möta de barn och ungdomar som har behov av en utredning.

För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver får de handledning av familjehemskonsulenten. Konsulenterna är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Kontakt för placering

Du kan även använda vårt formulär
för att skicka en placeringsförfrågan direkt.

Kommun & Län

Tidigare Placeringserfarenhet

Hemmavarande barn

Husdjur

Se andra Familjehem