Kärleksfull par boende i Örebro (ID 201477)

Om Familjehemmet

Kärleksfull familj bestående av ett par i 45-års åldern med fyra barn varav två hemmaboende döttrar födda -07 och -13.

Familjen bor i en lägenhet i området Vivalla, i Örebro. Lägenheten består av fem rum och kök, fördelat på 87 kvm. I hemmet finns ett möblerat rum med två sängar ledigt tilltänkt en eventuell placering. Skola, sysselsättning och kommunikationer finns i området.

Mannen i familjen arbetar dagtid som vägarbetare och kvinnan har en bakgrund inom förskolans värld men är just nu arbetssökande och hemma på heltid. Vid eventuell placering kan kvinnan vara hemma på heltid och fokusera på uppdraget som familjehem. Familjen har ingen placeringserfarenhet men har nära vänner som är familjehem och har därifrån fått indirekt erfarenhet av vad det innebär att vara jour- och familjehem. Familjen har även erfarenhet av dyslexi då familjens mamma och barnen har dyslexi och har därmed erfarenhet av att stötta barn i deras läs- och skrivsvårigheter samt kunskaper om vilka stödinsatser som finns i skolan.

Paret är ursprungligen från Irak och talar flytande svenska, arabiska och kurdiska. Familjen har inga djur i hemmet. Paret vill endast ta emot barn i åldersspannet 4-7 år. Kön spelar ingen roll. Paret är även öppet för att ta emot en syskonplacering.

IVO tillstånd

Barn & Omsorg har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård.

Kontakt

För frågor om familjehemsplacering, kontakta oss på 019-22 22 90 eller skicka en placeringsförfrågan via formulär.

Vår familjehemsverksamhet innefattar

Medarbetare

Vår personalgrupp vill göra skillnad för varje barn.

Våra konsulenter är en blandning av nyutbildade socionomer med färsk kunskap och socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Vi har även tillgång till egen psykolog för att möta de barn och ungdomar som har behov av en utredning.

För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver får de handledning av familjehemskonsulenten. Konsulenterna är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Kontakt för placering

Du kan även använda vårt formulär
för att skicka en placeringsförfrågan direkt.

Kommun & Län

Tidigare Placeringserfarenhet

Hemmavarande barn

Husdjur

Se andra Familjehem