Ensamstående kvinna utan hemmavarande barn, Örebro (ID 201407)

Om Familjehemmet

Ensamstående Kvinna från Örebro – utan hemmavarande barn. Hon bor i ett stort hus fördelat på 5 rok. Ett möblerat sovrum med fönster finns tillgängligt för en eventuell placering.

Kvinna är utbildad gymnasielärare och arbetar som moderspråkslärare.

Kvinnan har tidigare placeringserfarenhet och har god kännedom om barn och unga som lever med olika typer av funktionsvariationer. Hon har fått den kunskapen och erfarenheten genom privata erfarenheter av Downs syndrom och autism samt genom sina arbetslivserfarenheter där hon både undervisat i särskoleklass samt undervisat elever som är hörselskadade. Hon har även arbetat som godman under flera års tid. God förmåga att anpassa sig efter barns behov samt förstå och kommunicera med människor som lever med olika neuropsykiatriska diagnoser.

Talar förutom svenska även arabiska och kurdiska.

Inga djur i hemmet.

IVO tillstånd

Barn & Omsorg har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård.

Kontakt

För frågor om familjehemsplacering, kontakta oss på 019-22 22 90 eller skicka en placeringsförfrågan via formulär.

Vår familjehemsverksamhet innefattar

Medarbetare

Vår personalgrupp vill göra skillnad för varje barn.

Våra konsulenter är en blandning av nyutbildade socionomer med färsk kunskap och socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Vi har även tillgång till egen psykolog för att möta de barn och ungdomar som har behov av en utredning.

För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver får de handledning av familjehemskonsulenten. Konsulenterna är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Kontakt för placering

Du kan även använda vårt formulär
för att skicka en placeringsförfrågan direkt.

Kommun & Län

Tidigare Placeringserfarenhet

Hemmavarande barn

Husdjur

Se andra Familjehem