Erfaret par i Örebro (ID 201584)

Om Familjehemmet

Par boendes i Örebro i en lägenhet på 4 rok. Paret har två hemmavarande barn.

Familjen har haft 5 placeringar med erfarenhet av ensamkommande, missbruksproblematik, kriminellt beteende samt konflikter i hemmiljö.

Båda arbetar som resurs och fritidspedagog i skola. Paret är väldigt kompetenta och omhändertagande.

Familjen har genomgått utbildningen ”ett hem att växa i”.

Paret kan ta emot barn från 0–20 år.

Familjehemmet har inga djur.

IVO tillstånd

Barn & Omsorg har IVO tillstånd för att bedriva familjehemsvård.

Kontakt

För frågor om familjehemsplacering, kontakta oss på 019-22 22 90 eller skicka en placeringsförfrågan via formulär.

Vår familjehemsverksamhet innefattar

Medarbetare

Vår personalgrupp vill göra skillnad för varje barn.

Våra konsulenter är en blandning av nyutbildade socionomer med färsk kunskap och socionomer med lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Vi har även tillgång till egen psykolog för att möta de barn och ungdomar som har behov av en utredning.

För att familjehemmet ska kunna erbjuda vad barnet behöver får de handledning av familjehemskonsulenten. Konsulenterna är tillgängliga via jour dygnet runt, året om.

Kontakt för placering

Du kan även använda vårt formulär
för att skicka en placeringsförfrågan direkt.

Kommun & Län

Tidigare Placeringserfarenhet

Hemmavarande barn

Husdjur

Se andra Familjehem